Volgende afspraak
Afhankelijk van de corona richtlijnen

Alles is afhankelijk van de corona richtlijnen.

De cookie-wetgeving

Voor het eerst in België is een website veroordeeld omdat het niet correct omging met zogenoemde "cookies". Dat schrijft De Standaard. Het gaat om de website jubel.be, die een boete van 15.000 euro opgelegd kreeg door de GBA. 


Bart Van den Brande van Sirius Legal zal de wetgeving uitleggen.

Vrijdag 5 juni 

18u30 - verwelkoming
19u - uitleg
19u30 - lunch

Lidmaatschap 2020
Het lidgeld bedraagt:
€ 60 (+BTW) personen die in Latem wonen of een bedrijf in Latem hebben

Kalender 2020
5/6 - 18u30 | De cookie-wetgeving met Bart Van den Brande van Sirius Legal
21/8 - 18u30 | Latem kermis
18/9 - 12u | Fiscaliteit met advocaat Thierry Lauwers
13/12 - 10u30 | Cultuurcafé met Vlaamse acteurs / actrices
Laethem Business Friends gaat zijn vierde jaar in. Zoals steeds zijn we in onze jaarwerking op zoek naar een evenwicht in onze activiteiten die het midden moeten houden tussen ontspanning, rechtsregels, informatie over de kern van onze activiteiten zoals o.a. recht en fiscaliteit, cultuur en sport. Maar ook vastgoed en gezondheid kwam al aan bod. Daarom is ook uw input als lid belangrijk.
Mocht u een idee hebben voor een gastspreker of mocht u zelf die ambitie hebben, spreek er ons dan zeker over aan.

Ondertussen blijven wij onze doelstelling trouw: vooral een netwerkmoment creëren tussen Latemse ondernemers, gekoppeld aan een interessant onderwerp. Steeds van 12u tot 14u, ook al omdat onze werktijd als zelfstandige ondernemers kostbaar is.
Local is sexy. Zo begonnen we ooit in 2016. En dat is ook waarheid gebleken. Het belang van een goed en open netwerk kan moeilijk onderschat worden. Mensen kennen mensen, en het zijn mensen die binnen organisaties zaken met elkaar doen.

Iedereen is welkom. We kondigen meteen ook de rest van ons programma aan tot in juni 2020.
In maart gaan we dieper in op justitie in ons land, met een gesprek daarover met enkele gasten, en koppelen we dat aan de vertoning van “Niet schieten”, de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel.

In mei bezoeken we één van de parels van onze geschiedenis, Floraliën Gent 2020, maar deze oude dame heeft wel een nieuw en fris jasje aan.

En we kijken bijzonder uit naar onze bijeenkomst in junwaar we terugkeren naar de jeugdjaren van een aantal van ons: in café de Zonnedans zijn vele vriendschappen ontstaan en verhalen verteld (ook nadien). Daar organiseren we een BBQ en een gezellig samenzijn, met een saus van fijne herinneringen.
logo Laethem Business Friends
Wie zijn we? 

Kleine groep ondernemers die over alle bestaande netwerken heen, zakenmensen uit onze gemeente willen samenbrengen. Uit eigen ervaring hebben we vastgesteld dat we elkaar iets te weinig kennen en dat we daarom kansen missen om op lokaal vlak samen te werken. Onbekend is immers onbemind. Laethem Business Friends is een ontmoetingsplaats voor de zelfstandige Latemse ondernemer. Als gevestigde waarde of als startende middenstander, het is soms lastig er alleen voor te staan. Met een goed (lokaal) netwerk heb je ook alvast een streepje voor!
Local is sexy? 

Jazeker! Wat ons bindt is de regio waar we gevestigd zijn. Laethem Business Friends is een initiatief dat alle zakenmensen uit Deurle en Latem regelmatig wil verzamelen rond een bepaald thema, of gewoon voor een glas en een hapje. Het doel is om elkaar te leren kennen en samen zaken te doen. “Samen” zakendoen loont, en als het even kan met mensen vlakbij, uit de eigen regio of de eigen gemeente. Daarom richten wij ons in eerste instantie op ondernemers die werken vanuit Deurle of Latem. Doel is elkaar te ondersteunen, de lokale economie te promoten en er samen beter van te worden. Samen slimmer ondernemen.    

Waarom doen we dit? 

Het belang van een goed en open netwerk kan moeilijk onderschat worden. Mensen kennen mensen, en het zijn mensen die binnen organisaties zaken met elkaar doen. Iedereen is welkom. Elkaar leren kennen is daarbij de boodschap, los van de noodzakelijke (technische, juridische, sales,…) ondersteuning die andere organisaties geven zoals Unizo en Voka. Laethem Business Friends wil mensen samenbrengen, verenigen en het ontspannen houden. Man, vrouw, jong, iets ouder, we netwerken allemaal om meer informatie, steun en medewerking te verkrijgen. De return onder de vorm van informatie, steun en medewerking manifesteert zich niet noodzakelijk onmiddellijk. Daarom willen we dit initiatief ook zien als een "blijver", als een investering  in de langere termijn. Wie wil kan de meerwaarde halen uit het geheel.
Iedereen welkom ! 

Laethem Business Friends is een open netwerk waar iedereen welkom is. Elke maand komen we samen om ideeën en concrete projecten uit te wisselen. Ondernemen is immers “zien wat iedereen ziet en daarmee iets doen, wat niemand anders doet”. Eénmaal succesvol als ondernemer, is het tijd om zelf onontdekt talent te ondersteunen. Wie actief wil meewerken aan het succes en de ambitie van iemand anders groeit zèlf persoonlijk en op professioneel vlak. Nieuwe ideeën ontstaan door creativiteit en innovatie, simpelweg door je business met anderen te bespreken. Netwerken betekent immers “groeien”. We weten als ondernemer allemaal dat de enige constante is dat alles steeds verandert ! Het bespreekbaar maken in een netwerk van mensen die elkaar kennen en vertrouwen is als een grote stap voorwaarts. Ons initiatief zal maar zo sterk zijn als de eigen inbreng van de aanwezigen of geïnteresseerden.
Share buttons